UNDERVISNING

Kurser
Har under åren 2003-2016 arrangerat nioveckorskurser vår och höst i argentinsk tango i Simrishamn med omnejd, de första åren i samarbete med Studiefrämjandet och därefter med Studieförbundet Vuxenskolan. Mina undervisningspartner var under åren Klas Thulin, Ludwig Hallberg, Laurent Durkalec, Tommy Leite, Jens Sjölander, Gunner Svendsen, Mattias Pehrsson, Joel Brage. När antalet elever var som störst – cirka 60 – undervisade vi på fyra nivåer. Efterhand startade andra aktörer tangoaktiviteter på Österlen – flertalet elever som tidigare gått på våra kurser – och det finns 2017 fyra aktörer som arrangerar kurser i området inklusive Ystad. Den nybildade föreningen Tango Österlen i Simrishamn har tagit över undervisningen i Simrishamn från och med 2017.

Workshops
Under ett antal år från 2004 och framåt arrangerade jag ett par gånger per år workshops med Ruben Terbalca från Buenos Aires i tango salon, milonga, vals, ”tango milonguero” och canyengue i Malmö, Helsingborg och Simrishamn med omnejd.
Arrangerade någon gång per termin 2004 – 2016 workshops för tangoeleverna på Österlen och andra intresserade med lärare från Buenos Aires, Danmark eller Sverige.

Under 2017 har jag tillsammans med Marcelo Paredes gett workshops i Karlskrona med musiktolkning som huvudtema.

Privatlektioner
Ger privatlektioner i tango, ensam eller tillsammans med undervisningspartner. Undervisningen är främst inriktad på hållning, stil och teknik.

Gruppinstruktion
Arrangerar tillsammans med danspartner instruktion i tangons grundsteg för grupper utan tidigare kunskap, i samband med fester etc.

Undervisning i tango, milonga och canyengue vid Kilimanjaro, Kenya
Den mest spännande och mest utmanande uppgiften jag har haft sedan jag upptäckte tangon var att undervisa grupper i Kilimanjaroområdet i Kenya – dels en grupp unga kenyaner som arbetade i CCFs hjälpprojekt och dels en grupp grundskolebarn, mitt ute på savannen. Vill du veta mera om den här upplevelsen kan du kontakta mig på margaretawestergard@msn.com så skickar jag min reseberättelse.

Uppvisningar
Har i olika sammanhang gjort uppvisningar i tango milonguero, canyengue och milonga. Uppvisning kan arrangeras efter överenskommelse.

Medverkan i förberedelser till teaterföreställning
I samband med att Teater Lombroso satte upp Kafkas Apa hjälpte jag till med att instruera skådespelaren i tangosteg, bland annat från den äldsta tangostilen.